Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авна

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

 • Улсын Их Хурлын Тамгын газрын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.
 • “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийнcsc.gov.mnгэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал  

 • Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.
 • Улсын Их Хурлын Тамгын газрын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийн материалыг  Засгийн газар(хуучнаар Ялалтын талбайн зүүн талд байрлах)-ын XI байрны 1 давхарт  2015 оны  11  дүгээр  сарын  11-ний  өдөр 09.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авна.
 • Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах журамтай бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 10 000 /арван мянган/ төгрөг болно.

 

 • Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ
 • Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
 • Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
 • “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
 • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
 • Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

 • Шалгалтын салбар комисс зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг   тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.
 • Ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаж, бүртгэгдсэн иргэдийн нэрс болон шалгалт  авах газар, хуваарийг 2015 оны 11 дүгээр  сарын 13-ны өдрийн 14.00 цагт   Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсаар мэдээлэх болно.
 • 2015оны  11 дүгээр  сарын 16-ны өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна.
 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт
 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/
 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт/Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/
 • Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтад өгөх  иргэд  Иргэний үнэмлэхтэйгээирнэ.
 • Шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг  Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар тогтоолоор баталсан   “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар”-тай танилцаж, авна уу.

Тав. Мэдээлэл лавлагааМэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны  264093, 264413 утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаард-лага

1

УИХ-ын ТГ

Судалгаа, шинжилгээний хэлтэс

Референт

Архивын сан хөмрөг, архив бичиг хэргийнасуудал хариуцсан

АА-6

1

Бакалавр

Архивч, Түүхч, Мэдээлэл зүйч

Төрийн удирдлага, архив, номын сан, мэдээллийн технологи

Архив, номын сангийн чиглэлээр 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай

Компьютерийн өргөн хэрэглээний болон архивын программууд, нээлттэй эх системийг бүрэн ашигладаг байх

, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, нууц хадгалах, ашиг сонирхолын зөрчилд автахгүй, харьцааны өндөр соёлтой байх

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Шинэ мэдээ